LEGO Education

LEGO Education - en anderleder måde at lære på...

Fantastisk og sjovt kursus - der er risiko for at det bliver lærerigt...

Læringsfilosofi

Praktisk hands-on-læring

Man har længe vidst, at praktisk hands-onlæring, f.eks. gennem konstruktion, er meget effektiv. I dag kan man vha. neurovidenskab endnu mere præcist dokumentere, hvordan fysisk og aktiv deltagelse i oplevelser stimulerer hjernen og forbedrer læringskvaliteten.

Man er i stigende grad blevet opmærksom på, at mennesker primært tænker ud fra og lærer på baggrund af erfaringer, de har gjort sig, og ikke i så høj grad udvikler sig gennem abstrakte beregninger og generaliseringer. Vi gemmer vores erfaringer i hukommelsen og bruger dem til at køre simuleringer i hovedet som forberedelse til problemløsning i nye situationer. Disse simuleringer hjælper os med at opstille hypoteser baseret på tidligere erfaringer for, hvad vi skal gøre i en ny situation. Det er svært at gemme abstrakte tanker og reflektere over dem, da hjernen, når det drejer sig om abstraktioner, ikke har en mindeværdig erfaring, den kan huske og arbejde ud fra. Alligevel bygger en væsentlig del af undervisning stadig på videreformidling af viden på denne usammenhængende måde. Selvom LEGO® læringssystemet ikke er løsningen på alle de udfordringer, som undervisere står over for, er det bevist, at det at bygge modeller af idéer, problemer og viden med LEGO klodser og digitale værktøjer giver eleverne en konkret erfaring med læring, der er nemmere at huske.

 

LEGO® læringssystem 

Systemer er altafgørende for læring, da hjernen bruger dem til at finde hoved og hale på den endeløse strøm af stimuli fra den omgivende verden. De hjælper os med at finde en mening med tingene og opbygge viden og forståelse. Gennem systemer omsætter vi desuden kreativitet til idéer eller produkter på en måde, som vi selv og andre kan forstå og sætte pris på.

De hjælper den enkelte med at udtrykke sig. Systemer, der giver os mulighed for at opbygge viden og forståelse samt udtrykke det, er altafgørende for læring. Vi kalder dette systematisk kreativitet: evnen til at tænke kreativt og ræsonnere systematisk. Det handler om at forstå (og udnytte) de erfaringer, man gør sig. Det er kendetegnet af en stærk trang til at bruge fantasi og kreativitet som udgangspunkt for viden og ræsonnement. LEGO læringssystemet er enestående, fordi det giver uendelige muligheder for at forstå ting og udtrykke nye idéer.